پیتزا

چهار پنیر

QUATTRO FORMAGGIE

320T

سس مارینارا، پنیر چدار، گودا، بلوچیز، پارمسان، رزماری، پنیر موتزارلا تازه

MARINARA SAUCE, BLUE CHEESE, GOUDA, CHEDDAR, PARMESAN, ROSEMARY AND FRESH MOZZARELLA

میگو کرم پاپریکا

SHRIMP CREAM PAPRIKA

475T

سس کرم پاپریکا، میگو مزه دار شده، اسلایس لیمو، ریحان ایتالیایی، پیازچه، زیتون سیاه، شوید، پنیر موتزارلا تازه

PAPRIKA CREAM SAUCE, SEASONED SHRIMP, LEMON, BASIL, CHIVE, BLACK OLIVE, DILL AND FRESH MOZZARELLA

مارگاریتا

MARGHERITA

245T

سس مارینارا، ریحان ایتالیایی، پنیر پارمسان، پنیر موتزارلا تازه

MARINARA SAUCE, BASIL, PARMESAN AND FRESH MOZZARELLA

پنیر گردو / WALNUT AND CHEESE

305T

 سس بیانکا، پیاز بنفش کاراملی، ، گردو، پنیر تخمیری، هات هانی، پنیر موتزارلا تازه 

BIANCA SAUCE, CARAMELIZED RED ONIONS, WALNUTS, FERMENTED CHEESE, HOT HONEY AND FRESH MOZZARELLA

بوقلمون باربکیو / BARBECUE TURKEY

395T

سس آلاباما، سینه بوقلمون فراوری شده، فلفل دلمه رست شده، پیاز بنفش، بیکن جم، پنیر چدار، پنیر موتزارلا تازه

ALABAMA SAUCE, TURKEY BREAST,

ROASTED BELL PEPPER, RED ONION, BACON JAM, CHEDDAR CHEESE AND FRESH MOZZARELLA

اسفناج و پنیر / Spinach And Cheese

315T

سس بیانکا، اسفناج مزه دار شده، پیاز کاراملی، پنیر فتا، پنیر موتزارلا تازه

BIANCA SAUCE, FLAVORED SPINACH, CARAMELIZED ONIN, FETA CHEESE AND FRESH MOZZARELLA

پپرونی / PEPPERONI

370T

سس گوجه چیلی، پپرونی تخمیری، پرک فلفل، پنیر موتزارلا تازه

CHILI TOMATO SAUCE, FERMENTED PEPPERONI, CHILI FLAKES AND FRESH MOZZARELLA

مرغ پستو / CHICKEN PESTO

365T

سس پستو، سینه مرغ مزه دار شده، فلفل دلمه رست شده، گوجه چری، پنیر موتزارلا تازه

PESTO SAUCE, SEASONED CHICKEN BREAST, ROASTED BELL PEPPER, CHERRY TOMATOES AND FRESH MOZZARELLA

مرغ بیانکا / CHICKEN BIANCA

345T

سس بیانکا، سینه مر غ مزه دار شده، قار چ، پنیر موتزارلا تازه

BIANCA SAUCE, SEASONED CHICKEN BREAST, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

بیکن و قارچ / BACON AND MUSHROOM

415T

سس مارینارا، بیکن گوساله، قارچ، سس کاربونارا، پنیر موتزارلا تازه
MARINARA SAUCE, BACON, MUSHROOM, CARBONARA SAUCE AND FRESH MOZZARELLA

بوقلمون و اسفناج / TURKEY AND SPINACH

385T

سس مارینارا، سینه بوقلمون فراوری شده، اسفناج مزه دار شده، گوجه خشک، استراچیاتلا، پنیر موتزارلا تازه

MARINARA SAUCE, PROCESSED TURKEY BREAST, SEASONED SPINACH, DRIED TOMATO, STRACCIATELLA AND FRESH MOZZARELLA

سالامی / SALAMI

355T

سس مارینارا،  سالامی، فلفل دلمه رست شده، پنیر موتزارلا تازه

MARINARA SAUCE, SALAMI, ROASTED BELL PEPPER AND FRESH MOZZARELLA

سیر و استیک / STEAK AND GARLIC

460T

سس مارینارا، راسته گوساله مزه دار شده، پیاز کاراملی، سس سیر، پنیر موتزارلا تازه

MARINARA SAUCE, SEASONED SIRLOIN STEAK,

CARAMELIZED ONION, GARLIC SAUCE AND FRESH MOZZARELLA

میگو اسکمپی / SHRIMP SCAMPI

450T

سس بیانکا، میگو مزه دار شده، پیاز بنفش، پیازچه، کیپر، خاویار غیر استروژن، سس رنچ، پنیر موتزارلا تازه

BIANCA SAUCE, SEASONED SHRIMP, RED ONION, CHIVE, CAPER, NON-ESTROGEN CAVIAR, RANCH SAUCE AND FRESH MOZZARELLA

بیکن و چیلی آووکادو / BACON AND CHILI AVOCADO

435T

سس آووکادو چیلی، بیکن گوساله، آووکادو مزه دار شده، پرک فلفل، پنیر موتزارلا تازه

CHILI AVOCADO SAUCE, BACON, FLAVORED AVOCADO, CHILI FLAKE AND FRESH MOZZARELLA

استیک بیانکا / STEAK BIANCA

475T

سس بیانکا، راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، پیاز کاراملی، پنیر موتزارلا تازه

BIANCA SAUCE, SEASONED SIRLOIN STEAK, MUSHROOM, CARAMELIZED ONION AND FRESH MOZZARELLA

چوریزو پاپریکا / CHORIZO PAPRIKA

395T

سس پاپریکا، چوریزو، فلفل چیلی، ریحان ایتالیایی، قار چ صدفی، پنیرچدار، پنیر موتزارلا تازه

PAPRIKA SAUCE, CHORIZO, CHILI, BASIL, OYSTER MUSHROOM, CHEDDAR CHEESE AND FRESH MOZZARELLA

قارچ / MUSHROOM

335T

سس بیانکا، قارچ صدفی، قارچ دکمه ای، پنیر بز، پنیر پارمسان، پنیر موتزارلا تازه

BIANCA SAUCE, OYSTER MUSHROOM, MUSHROOM, GOAT CHEESE, PARMESAN CHEESE AND FRESH MOZZARELLA

بیکن و کرم اسفناج / BACON AND SPINACH CREAM

385T

سس اسفناج آلفردو، بیکن گوساله، استراچیاتلا،‌ پنیر موتزارلا تازه

SPINACH ALFREDO SAUCE, BACON, STRACCIATELLA AND FRESH MOZZARELLA

اسموکی کربونارا / SMOKEY CARBONARA

430T

سس بیانکا، بیکن گوساله، دیپ پیاز کاراملی، پنیر دودی، زرده تخم مرغ، پنیر پارمسان، پنیر موتزارلا تازه

BIANCA SAUCE, BACON, CARAMELIZED ONION DIP, SMOKEY CHEESE, EGG YOLK, PARMESAN AND FRESH MOZZARELLA

ساندویچ SANDWICH

مرغ پستو / Chicken Pesto

335T

سینه مرغ گریل، کاهو فرانسوی، پنیر پستو ورقه، گوجه، سس پستو

GRILLED CHICKEN, COOSE-LEAF LETTUCE, SLICED PESTO CHEESE, TOMATO, AND PESTO SAUCE

بیکن و پنیر / Bacon And Cheese

320T

بیکن گوساله، کاهو فرانسوی، پنیر پارمسان ورقه، گوجه، پیاز کاراملی، سس فرنچ

BACON, LOOSE-LEAF LETTUCE, PARMESAN, TOMATO, CARAMELIZED ONION, AND FRENCH SAUCE

سوسیس شکاری / NATURAL CASING HOT DOG

295T

سوسیس شکاری، کاهو فرانسوی، پنیر خامه ای، خیارشور دست ساز، ترشی پیاز بنفش، سس فرنچ

NATURAL CASING HOT DOG, LOOSE-LEAF LETTUCE, CREAM CHEESE, HOMEMADE PICKLED CUCUMBER, PICKLED RED ONION AND FRENCH SAUCE

پولد بیف / pulled beef

380T

پولد بیف، کاهو فرانسوی، پیاز کاراملی، خیارشور دست ساز، پنیر پارمسان ورقه، سس رنچ

PULLED BEEF, LOOSE-LEAF LETTUCE, CARAMELIZED ONION, HOMEMADE PICKLED CUCUMBER, PARMESAN CHEESE SLICES, RANCH SAUCE

مارتادلا/ MORTADELLA

380T

مارتادلا، کاهو فرانسوی، استراچیاتلا، پسته، سس رنچ

MORTADELLA, LOOSE-LEAF LETTUCE, STRACCIATELLA, PISTACHIO, RANCH DRESSING

پیش غذا APPETIZER

سیب زمینی توپی / Ball Potato

215T

سیب زمینی توپی سرخ شده، سس قارچ، سس سوییت چیلی
Fried Ball-Shaped Potato, Mushroom Sauce, and Sweet Chili Sauce

سیب زمینی ساده / French Fries

165T

سیب زمینی خلال سرخ شده، پنیر پارمسان، سس فرنچ
Fried Sliced Potato, Cheese Powder, and French Sauce

نان سیر / Garlic Bread

230T

خمیر ناپولیتن، کره مزه دار شده با سیر و سبزیجات معطر، پنیر پارمسان، پنیر موتزارلا
Neapolitan Dough, Enriched Butter with Garlic and Aromatic Herbs, Parmesan, and Mozzarella Cheese

سالاد SALAD

جاردینو / Jardino

275T

کاهو رسمی، بی بی اسفناج، نعنا، خیار، سیب، گردو، پیاز بنفش، پنیر فتا، مویز، تخم کدو، سس جاردینو
Lettuce, Baby Spinach, Mint, Cucumber, Apple, Walnut, Red onion, Feta Cheese, Raisins, Pumpkin Seeds, Jardino Sauce

سزار / Caesar Salad

290T

کاهو، سینه مرغ گریل شده، نان کروتان، پنیر پارمسان، سس سزار
Lettuce, Grilled Chicken, Crouton Bread, Parmesan, and Caesar Sauce

بیکن و گلابی / BACON AND PEARS

315T

کاهو رسمی، لیتل جم، روکولا،‌بیکن، گلابی کاراملی، ریحان گردو، وافل پنیر خامه ای، پنیر تخمیری، وینگریت لیمو

LETTUCE, LITTLE GEM, ARUGULA, BACON, CARAMELIZED PEAR, BASIL, WALNUT, WAFFLE, CREAM CHEESE, FERMENTED CHEESE, LEMON VINAIGRETTE

قهوه و چای cofee and tea

لاته / Latte

105T

امریکانو / Americano

۸۵ ت

اسپرسو / Espresso

85T

چای سیاه دمی / BLACK TEA

50T

کارامل ماکیاتو / Caramel Macchiato

110T

موکا / Mocha

110T

آیریش لاته / Irish Latte

115T

نوشیدنی سرد COLD DRINK

چریزه / Cerise

125T

سیروپ آلبالو، لیموی تازه، ریحان ایتالیایی، سودا لیمویی
Cherry Syrup, Fresh Lemon, Basil, and Lemon Soda

ورده/ Verde

125T

لیموی تازه، ریحان ایتالیایی، سودا
Fresh Lemon, Basil, and Soda

لیموناد / Limonade

95T

لیموی تازه، سودا، سیروپ شکر
Fresh Lemon, suger syrup  and Soda

موهیتو / Mojito

115T

لیموی تازه، سودا لیمویی، سیروپ شکر
Fresh Lemon, suger syrup  and  lemon Soda

شیرینی SWEET

دسر شکلات ( تک نفره ) Chocolate Dessert (Single-Serving)

165T

شکلات فندوقی، توت فرنگی، موز، پنیر موتزارلا
Hazelnut Chocolate, Strawberry, Banana, and Mozzarella Cream Cheese

دسر سیب ( تک نفره ) Apple Dessert (Single-Serving)

165T

سیب، گردو، دارچین، پنیر موتزارلا، عسل
Apple, Walnut, Cinnamon, Mozzarella Cream Cheese, and Honey

شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.